OUR PRODUCTS

สินค้าของเรา

เครื่องปั๊มลม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หัวกระแทกคอนกรีต

เครื่องเชื่อมสนามพร้อมกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องตัดคอนกรีต

เครื่องตบดินท้องเรียบ

รถบดถนนลูกกลิ้งสองล้อแบบเดินตาม

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริษัท ไทยเจนท์ จำกัด

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 หลังจากนั้นทางบริษัทได้ทำการจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทในปี พ.ศ. 2534 ทางบริษัทให้บริการเช่าและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,เครื่องเชื่อม,เครื่องปั๊มลมและเครื่องจักรอื่นๆอีกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างและใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทางด้านการบริการและเครื่องจักรเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นเวลายาวนานและทางบริษัทจะพัฒนาต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

GET IN TOUCH

100/3, 100/18 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

02-5823194-5