Diesel Generators
The diesel generator starts from 20 kVA with delivery and installment service with a 1-year warranty.

image

Airman Diesel Generator

เครื่องปั่นไฟแอร์แมนนำเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่นในความเงียบและการจ่ายกระแสไฟที่นิ่ง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานสำรองไฟทุกประเภท ขนาดตั้งแต่ 20 kVA เป็นต้นไป

image

Cummins Diesel Generator

เครื่องปั่นไฟ Cummins นำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศมีหลากหลายขนาด ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานสำรองไฟ และงานก่อสร้างทุกประเภท ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 10 kVA เป็นต้นไป

CONTACT US FOR PRICING

Powered by MakeWebEasy.com